La nostra empresa

Estructures Integrals de Fusta és una empresa especialitzada en l'aplicació de la fusta estructural en l'edificació, amb una trajectòria professional de quinze anys en el sector. Dedicada inicialment a l'execució de cobertes de fusta, l'àmbit d'actuació de l'empresa ha anat evolucionant progressivament, realitzant actualment tot tipus de projectes on la fusta ocupa un lloc primordial.

La conscienciació progressiva de la població respecte al medi ambient, atorga a la construcció en fusta un punt d'inflexió important, ja que és l'únic material apte a nivell estructural amb costos molt baixos de fabricació, a més d'un magatzem molt important de CO2. Les actuals directrius europees en l'àmbit de la construcció persegueixen el consum nul d'energia tant en edifici públic com en edifici privat, i la construcció en fusta, juntament amb criteris passius d'execució, són, ja una realitat i tenen un futur prometedor. El objectiu de la construcció en fusta és tan important com la capacitat d'adaptar tota la seva tecnologia emprada en els països del centre i nord d'Europa a la climatologia, estètica i hàbits del nostre país, aprofitant tots els seus beneficis sense oblidar els orígens de la nostra pròpia arquitectura.

Des del departament tècnic de l'empresa, Estructures Integrals de Fusta és coordina i dissenya cada projecte juntament amb la Direcció facultativa de cada obra, i executa els projectes amb personal especialitzat propi .
L'activitat de l'empresa es centra actualment en tres línies troncals de negoci: la rehabilitació, l'obra pública i els habitatges passives, utilitzant la fusta com a element constructiu bàsic. Aquestes divisions de negoci li atorguen a l'empresa una polivalència que aplica en cada projecte, podent ampliar els serveis afartats, utilitzant sempre productes amb segells de garantia de fabricació i fustes sempre amb certificat PEFC procedents de boscos gestionats.
Ubicada al centre de Catalunya, l'empresa disposa d'oficina i taller des on, canalitza tots els seus projectes. Treballant des del seu mercat natural, Estructures Integrals de Fusta executa els seus treballs dins l'àmbit peninsular i les Illes Balears.