Sistemes constructius - Formigó

El formigó en la construcció ha estat sempre present en el nostre país.

S’utilitza com a sistema constructiu, com a reforç o com a base en les la fonamentació de qualsevol sistema constructiu.

 

S’utilitza com sistema estructural, de reforç i/o consolidació i en la fonamentació de qualsevol tipologia.

Al llarg del temps el formigó ens ha donat confiança i garanties suficients per no oblidar aquest tipus de material.

Estem qualificats per a poder construir qualsevol tipus de solució en formigó; fonamentacions, murs, parets, encofrats, etc…