Sistemes constructius - Fusta

Donem forma a qualsevol projecte constructiu basat amb l’utilització de la fusta com a material prioritari.

Des del moment de l’estudi, la preparació dels materials, el muntatge , els acabats i la finalització de l’obra.

Utilitzem tots els sistemes existents per a la construcció en fusta.

 

Sistema tradicional ( entramat lleuger), sistema de panells prefabricats ,en tronc massís, amb panells de contralaminat, etc…

Sempre previ estudi de les necessitats pròpies de cada projecta i de la seva ubicació.